•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    "Lệnh khẩn cấp! Một mối đe dọa từ Mối đe dọa của Đội đã xảy ra. Chúng tôi đã nhận được thông báo rằng một lượng lớn chất độc sẽ được trộn vào nguồn cung cấp nước của thủ đô. Hãy nhanh chóng đến nhà máy lọc nước của thủ đô, ngăn chặn vụ việc và hoàn thành việc bắt giữ Đội Đe dọa." Đó là một điều tra viên đặc biệt MIO đã vội vã đến nhà máy lọc nước, nhưng ...