Tên sếp đồi bại và em nhân viên văn phòng dâm đãng

123Zoom+1.1 Tr2.4 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Hiroko được bổ nhiệm vào bộ phận phụ trách tổng hợp tại một công ty được thuê ngay sau khi chuyển đến Tokyo. Một ngày nọ, Sugiura, một người dọn dẹp, vô tình làm mất tài liệu cuộc họp, và Hiroko quyết định làm thêm giờ. Sugiura, người đến tổng cục mà không hề hay biết, đã tấn công Hiroko, người đã chú ý đến thực tế là không có ai ở đó.

Tên sếp đồi bại và em nhân viên văn phòng dâm đãng
Từ khóa:
Tắt QC