Em nhân viên chăm sóc khách hàng vô khách sạn để test sản phẩm

123Zoom+1.3 Tr3.6 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Em nhân viên bất động sản dùng thân để thỏa mãn khách để bán được nhà

Em nhân viên chăm sóc khách hàng vô khách sạn để test sản phẩm
[ X ]
[ X ]